Політична партія Громада - Конституція України

ЗАКОН УКРАЇНИ - Про інформацію


від 2 жовтня 1992 року N 2657-XII

 Цей Закон закріплює право громадян України на інформацію,
закладає правові основи інформаційної діяльності.
   Грунтуючись на Декларації про державний суверенітет України
( 55-12 ) та Акті проголошення її незалежності, Закон стверджує
інформаційний суверенітет України і визначає  правові  форми
міжнародного співробітництва в галузі інформації.


             Розділ I

          ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

   Стаття 1. Визначення інформації

   Під інформацією цей Закон розуміє документовані або публічно
оголошені відомості про події та явища, що відбуваються  у
суспільстві, державі та навколишньому природному середовищі.

   

Початок

[Читати далі...]